22 april 2012

1366 kvinnor fick nej

2010 var antalet kvinnor som fick nej till skyddat boende 1030, 2011 var antalet kvinnor som fick nej 1366, en ökning med 33 procent. Till stor del beror detta på att utslussningslägenheter saknar för de kvinnor som ska lämna det skyddade boendet. Det innebär att kvinnorna blir kvar på det skyddade boendet under alltför lång tid.

Närmare 1000 kvinnor sökte sig under 2011 till något av alla de skyddade boenden som finns i Sverige. De kvinnor som det inte finns plats för måste avvisas, vilket givetvis innebär att de måste återvänta hem. Hem till den man som kommer att straffa dem hårt för att de har gjort det mest förbjudna, lämnat honom, lämnat hemmet...

Både nuvarande och förra justitieministern, men även statsministern har pratat om att det måste göras mer för dessa kvinnor, vars hem är den farligaste platsen för dem att vistas på. En viktig sak som skulle hjälpa är att kvinnojourerna slapp att ansöka om medel på nytt varje år. Detta gör verksamheten osäker både för de kvinnor som drabbas av våldet, men  även för de som är anställda i organisationen. 

Inga kommentarer: