13 april 2012

Uruselt förslag

SIS, Statens institutionsstyrelse har lyft ett förslag till regeringen om att man rutinmässigt ska kunna kroppsvisitera ungdomar på ungdomshem. Detta ska kunna göras helt utan krav på dokumentation. Idag kan det enbart göras vid misstanke

Att ungdomarna har med sig droger eller rakblad används som argument för att detta ska införas enligt samma modell som idag används på fängelserna. Att sådant ska kunna stoppas är självklart, men detta är inte rätt väg att gå.
Fängelsernas uppgift är straff och kontroll men socialstyrelsernas verktyg ska vara stöd och vård. Att då införa samma synsätt på ungdomshemmen måste vara ett feltänk. Att dessutom inte kräva att sådant ska dokumenteras menar jag är väldigt fel. Då finns ingen möjlighet att följa upp vad som hänt.

Risken för övergrepp är uppenbar och utan dokumentation kommer det inte att kunna upptäckas. Att alla tvångsåtgärder som utförs dokumenteras, så att man kan granska maktutövning bör vara bashygien i en rättsstat. Barnombudsman Fredrik Malmberg har också framfört kritik mot förslaget. Förslaget ska nu ut på en remissrunda och jag hoppas att de olika remissinstanserna ser problemen och lyfter dessa i sina remissvar.

Inga kommentarer: