16 april 2012

Garanti & resurser i Noras skolor

I Folkpartiets valprogram för valet 2010  "Nora kan - ännu bättre", har vi tagit ställning för att Nora behöver ett annat resurshanteringssystem och för att det ska finnas en garanti i årskurs 3.

Låt mig utveckla detta lite: att införa en läsa, skriva, räkna garanti i årskurs tre innebär att vi ska kunna försäkra elever och föräldrar att senast i årskurs 3 ska dessa färdigheter finnas hos barnet. Att läsa är en viktig kunskap som ligger till grund även för att kunna lära sig matematik. Tack vare att det idag finns ett nationellt prov i årskurs 3 som sätter fokus på resultat och uppföljning.

I Nora idag måste ofta de mesta resurserna läggas på årskurs 7-9 när de istället borde allokeras till de yngsta eleverna. Att kunna läsa, skriva och räkna när man lämnar årskurs 3 bör vara ett självklart mål för de pedagoger som har ansvar för de yngsta barnens inlärning. Detta innebär konkret att förvaltningen behöver se över det resursfördelningssystem som finns idag. Ett resursfördelningssystem ska även kunna ta hänsyn till de socioekonomiska faktorer som finns och som påverkar våra barns och ungdomars möjligheter till goda resultat i skolan.

Alldeles för ofta är det så idag att när eleverna kommer till vår 7-9 skola så visar det sig att de har stora, eller mindre, luckor i sina kunskaper. Det innebär att 7-9 skolans pedagoger måste fokusera på att "lappa & laga" istället för att utveckla eleverna vidare så att de står väl rustade för gymnasiet. Det är givetvis inte optimalt...

Samtidigt vet vi att skolan i Nora tillförs nästan halva kommunens budget årligen. Det är alltså inte ekonomiska resurser jag pratar om när jag pratar resursfördelning. Det handlar om att använda de resurser som finns på bästa sätt.
Men, viktigast av allt är att varje årskurs och givetvis varje lärare, måste ta ansvar för sin del av helheten. Det går inte att skjuta framför sig till nästa nivå, utan stödet måste sättas in så tidigt som möjligt.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Låter alldeles utmärkt. Problemet är väl att Noras kommunalpolitiker är inte och pillar i hur det skall gå till. Kulturpedagogerna är ett exempel på hur folk får för sig att något är bra och sen går man inte och "själ" resurser från rektorerna för att genomföra något som politikerna tror är bra.

Gabrielle sa...

Hej,
jag vet inte om jag missförstår men som jag ser det ska politiker inte vara inne och "pilla i" hur det skall gå till. Idag styr de dokument som finns på central nivå det mesta. Viktigt är dock att vi politiker blir mycket bättre på att efterfråga resultat från ex nationella prov.
Om ingen frågar efter dem kan det framstå som om politiken är ointresserad. Vi ska skapa Sveriges bästa skola i Nora, då måste vi ha järnkoll på resultaten, och kunna styra resurserna rätt. Dessutom måste vi ha 100% trygga elever för att de ska kunna prestera! Allt hänger samman...