04 april 2012

Reinfeldt om ungdomsavtal

Folkpartiets förslag på riksnivå om särskilda ungdomsavtal enligt IF Metalls modell vinner inte gehör hos statsministern.

Folkpartiet liberalerna i Nora har lämnat in en motion om att införa särskilda ungdomsavtal inom Nora kommuns verksamheter. 

Nedan kan du läsa ett pressmeddelande som undertecknats av Lennart Gabrielsson, Folkpartiets kommunalråd i Sollentuna. Jag instämmer helt i det Lennart säger.


"Varför avtal för unga på Volvo men inte i välfärden?

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger nej till Folkpartiets förslag om särskilda ungdomsavtal inom offentlig sektor. Inte minst Volvos besked nyligen om att anställa och utbilda 1200 ungdomar talar emot Reinfeldts slutsats. Volvos satsning bygger på avtalet om yrkesintroduktion som IF Metall tecknat. Avtalet innebär lägre lön än lägsta kollekivavtalsnivå och utbildningsinsatser.

- Varför ska inte kommuner och landsting kunna använda sig av en liknande modell som Volvo för att rekrytera och skola in unga på arbetsmarknaden? Den frågan ställer sig idag Folkpartiets kommunalråd i Sollentuna Lennart Gabrielsson.

-Det är beklagligt att statsministern inte vill pröva om tidsbegränsade ungdomsavtal kan skapa fler arbeten, om avtalen kan ge oerfarna ungdomar den erfarenhet som krävs för att ta sig in på arbetsmarknaden och konkurrera på lika villkor. Det är inte acceptabelt att så många unga hamnat i arbetslöshet och utanförskap, fortsätter Lennart Gabrielsson.

Istället förordar Fredrik Reinfeldt höjda löner.

-Det är inte rimligt att anta att höjda löner skapar fler arbetstillfället för oerfarna ungdomar, avslutar Lennart Gabrielsson".


Inga kommentarer: