17 april 2012

Sociala investeringar

Nationalekonomen Ingvar Nilsson är en man som har bidragit med ett nytt sätt att tänka i den kommunala ekonomin. Utanförskap, som är en beskrivning av människor som ofrivilligt och under längre tidsperioder är beroende av stöd från något av samhällets socialförsäkringssystem, är något som kostar oerhörda pengar för samhället. Vid sidan av detta så innebär utanförskapet naturligtvis ett mänskligt lidande för den som är berörd och ofta en problematik som innefattar både drogproblem, kriminalitet och psykisk ohälsa.

Ofta ses de satsningar som riktar sig förebyggande mot denna grupp i kommuner som en kostnad. Ingvar Nilsson har lyckats att definiera dessa utgifter som en investering istället för en kostnad vilket är mycket intressant. Dels är det ett nytt sätt att tänka, dels ger det synsättet en möjlighet för kommunerna att redovisa dessa satsningar som investeringar vilket ger möjlighet till avskrivningar som kan sträcka sig över årtionden.

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om detta intressanta sätt att se på den ekonomiska realiteten och utfallet av utanförskap via denna länk

Självklart blir det enklare att argumentera för om man kan visa i siffror att rehabilitering och förebyggande insatser kan ge utdelning på längre sikt. Finns det en prislapp på detta är det enklare för makthavare att ta beslut. Alla som arbetar med förebyggande insatser runt om i Sverige kommuner skulle kunna göra dessa beräkningar utifrån de metodhandledningar som tagits fram. "- Vårt sätt att räkna gör att man i budgetsystemen kan spåra vem som betalar, vem gynnas och vem missgynnas av en insats rent ekonomiskt, förklarar Ingvar Nilsson.

Positivt att Miljöpartiet i Nora motionerar om att införa en social investeringsfond i Nora kommun utifrån Ingvar Nilsson synsätt, tycker jag. Kanske får vi så småningom ett socioekonomiskt bokslut.

Inga kommentarer: