26 april 2012

Våld i nära relationer

För kvinnor är ofta hemmet den farligaste platsen att vistas på...detta beror på att den man de lever tillsammans med är den de är mest rädda för. Denna rädsla kan handla om både fysisk och psykisk misshandel, den kan handla om att både de själva och deras barn blir misshandlade. Det här är givetvis helt oacceptabelt!

På Folkpartiets initiativ tillsätter regeringen nu Carin Götblad, länspolismästare, som nationell samordnare mot våld i nära relationer. Carin Götblads uppdrag blir att stödja myndigheter, kommuner och landsting i syfte att stärka kvalitén och effektiviteten.
Hon ska även stärka samverkan mellan de olika myndigheterna som arbetar med dessa frågor, arbeta förebyggande och sprida och förbättra kunskapen om våldet som drabbar alltför många kvinnor varje dag. En viktig del i Carin Götblads arbete blir att stärka och utveckla stödet och skyddet för dessa brottsoffer.

Regeringen har under förra mandatperioden satsat närmare en miljard kronor på olika åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Trots alla insatser fortsätter våldet. Att regeringen nu utser en nationell samordnare skapar förhoppningsvis ett ännu bättre skyddsnät kring dem som är utsatta.

Som vanligt påminner jag om telefonnumret till Kvinnofridslinjen och Kvinnojouren lokalt i Nora:

Kvinnofridslinjen 020 50 50 50. Ditt nummer syns inte på telefonräkningen.
Kvinnofridslinjen is a national helpline. Your call will not appear on the telephone bill.
.هو خط المساعدة الوطني. وسوف مكالمتك لا تظهر على فاتورة الهاتف Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen es una línea de ayuda nacional. Su llamada no aparecerá en la factura telefónica.

I Nora når du kvinnojouren på 058781109 eller via kvinnojouren@nora.se  


Mer information om ny nationell samordnare finns på regeringens hemsida.

Inga kommentarer: