30 april 2012

Frivilligt arbete

150 miljarder kronor eller 400 000 årsarbeten, så mycket motsvarar de ideella arbetsinsatserna i Sverige. Det ideella engagemanget har aldrig varit så stort som det är idag.
Forum för frivilligt socialt arbete är den intresseorganisation som samlar samtliga ideella riksorganisationer under sitt paraply. Det är flera miljoner medlemmar som finns i intresseorganisationen genom bland annat Svenska kyrkan, Bris, Rädda Barnen, Röda Korset och Brottsofferjourernas riksorganisation.

Det är alltså många människor runt om i Sverige som på olika sätt är engagerade i att på sin fritid göra volontärinsatser för sina medmänniskor. Allra störst är idrottsrörelsen, sen kommer de sociala verksamheterna.
I många kommuner har man nu tillsammans med den idéburna sektorn träffat lokala överenskommelser i vilka man beskriver hur kommunen kan främja den idéburna sektorn utan att för den skull blanda ihop roller, ansvar och uppgifter. Det här med att det är flera olika organisationer skapar i sig en mångfald som är viktig. Det gör att människor själva kan välja vilka organisationer de vill vara aktiva i. Det är viktigt att inte blanda ihop det offentligas ansvar med det civila samhällets frivilliginsatser, därför är den överenskommelse som har träffats så viktig.

Som privatperson kan du göra insatser på olika sätt, alltifrån att satsa din tid till att bidra med en ekonomisk insats på något sätt. Alla kan bidra på det sätt som passar dem. Lättas är naturligtvis att göra en insats på ett område som ligger ditt hjärta närmast, det kan vara barn, djur, natur eller kvinnors rättigheter. Själv är jag engagerad på olika områden, där barns och kvinnors rättigheter är det som ligger mig närmast hjärtat. Det känns gott att kunna göra en insats.

Inga kommentarer: