18 april 2012

Om barnen, för barnen

Socialtjänsten finns till för både barn och vuxna och i Nora har vi valt en modell där socialfövaltningens arbete med barn och ungdomar upp till 20 år ligger under barn- och utbildningsförvaltningen, i det som heter Resursen. 

Barnombudsmannen lyfter nu på Barnrättsdagarna, som pågår i Örebro just nu, frågan om hur socialtjänsten generellt arbetar med att informera om att de finns och framförallt hur denna information specifikt når barn och unga.

Finns socialtjänsten i miljöer där barn och unga vistas, är de ute på uppsökande verksamhet bland barn och ungdomar? Hur och var informeras barn och unga om att och hur de kan kontakta socialtjänsten? Har information getts till barn och unga om telefonnummer och/eller mailadresser? Vet de var verksamheten som är riktad mot dem finns geografiskt? Är öppettider och information anpassad till barn och ungdomars vardag?

Så självklart och ändå så oklart...Vi måste hela tiden arbeta med barnens bästa för ögonen och ibland är det bra att bli påmind om att vi varje dag kan göra lite mer och lite bättre!

Även yngre människors rättigheter måste tas tillvara och respekteras. Årets Barnrättsdagar har temat våld mot barn i nära relationer och här kan varje vuxen som möter barn göra en insats. Insatsen kan vara så enkel som att ställa frågan: - hur mår du? Och, framförallt lyssna på svaret...
Nästa steg är sedan att ha civilkurage nog att, om det behövs, agera med barnets bästa för ögonen.

Inga kommentarer: