02 april 2012

Premiera kunskap!

Inte bara i Nora utan i hela Sverige finns en stark negativ kraft som oftast kallas "Jante". Många är de gånger jag varit uppe i talarstolen i fullmäktige och sagt att det är dax att avskaffa Jante i Nora, det är dax att tycka det är OK att vara duktig, dax att lyfta fram alla goda prestationer som görs varje dag, i Nora och i Sverige.
Generellt är Sverige ett land där det är OK att bli rik genom att vinna på lotto eller tack vare en framgångsrik idrottskarriär, däremot är det inte OK att bli rik genom att driva företag...Likaså är det OK att bli framgångsrik genom att delta i TV-såpor liknande "Big brother" men inte genom att vara duktig i skolan och på den vägen skaffa sig en framgångsrik karriär.

I gårdagens debattartikel på Svd Brännpunkt lyfter författarna upp det faktum att kunskap har en så låg status i Sverige. Det finns ett förakt för kunskap i vårt land som påverkar alltifrån lärarnas lönenivå till inställningen hos föräldrar att det ska vara helt OK att ta långa ledigheter för eleverna även utanför skolloven.
Alltför länge har vi haft en skola som varit inriktad på lust, där barnen tidigt fått lära sig att om man inte har lust att träna på mattetalen är det precis lika mycket "värt" att gå ut och leka på skolgården i den vaga förhoppningen att det ska leda till lika goda resultat, i matte...

I vårt län har vi, i relation till andra län, en förhållandevis låg nivå på kunskap, fler än genomsnittet som inte har högskole/universitetsutbildning och fler killar än tjejer som inte har det. Det blir ett problem, inte bara för den enskilde individen som inte blir lika konkurrenskraftig på arbetsmarknaden utan även för länet som helhet då företag inte väljer vårt län som etableringplats för sin verksamhet. Vilket i sin tur drabbar även de med högre utbildning som då söker sig till andra orter för att få jobb och detta ger effekter på inflyttningen till vårt län...Kunskapens kretslopp kan vi kalla det.

Så visst vore det bra för oss alla att avskaffa Jante & premiera kunskap!

Inga kommentarer: