27 april 2012

Företagsbesök i Nora

Idag hade jag förmånen att tillsammans med Folkpartiets riksdagsman Johan Pehrson få besöka ICA Nära Soltunet för att höra Thomas Jacobsson berätta om vad han behöver för att anställa unga och hur han resonerar kring detta med att anställa ungdomar. Thomas är en av de arbetsgivare i Nora som anställer många unga människor vilket var orsaken till att vi ville träffa honom.

Folkpartiet liberalerna har släppt en länsövergripande rapport med fakta kring ungdomsarbetslösheten i Örebro län. Den innehåller fakta om vilka insatser vi ser som viktiga för att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden för den här gruppen. I vårt län är andelen 20- åringar som fullföljt sin gymnasie utbildning 72 procent 2010-2011, rikssnittet ligger på 73 procent. Det är för lågt, fler unga måste avsluta gymnasiet, både i riket och i länet.
Jag skulle önska att vi slutade att "lura" ungdomarna med att säga att gymnasiet är frivilligt och istället berättade för dem att efter gymnasiet är det meningen att de ska försörja sig själva. Antingen genom att fortsätta plugga på universitetet, eller genom att skaffa sig ett jobb.

Då är det bra om de har en bild av vilka företag = arbetsgivare som har behov av att nyanställa och vilken kompetens man bör ha. Är det CNC-operatörs-, rörmokar-, förskollärar- eller vårdbiträdes utbildning som behövs? Eller är det en mediautbildning? Bara genom vägledning och samtal kan SYV (studie/yrkesvägledare) eller annan vuxen på skolan eller hemma vägleda. Våga ta det ansvaret istället för att överlåta allt till en individ som är på väg in i vuxenlivet men inte har med sig din erfarenhet... 

I Nora är ungdomsarbetslösheten 26 procent så vi behöver hjälpas åt med att skapa jobb, vägleda våra ungdomar och ha en bra dialog med det lokala näringslivet om vad de efterfrågar. Varje dag som en ung människa går utan jobb är en förlorad dag och det är alltför lätt att skaffa sig vanor som innebär att man har svårt att komma upp på morgonen...

Inga kommentarer: