06 februari 2013

EU-nytt: Växtförädling, mandatfördelning och dödsstraff


Växtförädling
Den 31 januari stod det klart att Marit Paulsen utsetts till föredragande för ett betänkande om växtförädling. Bakgrunden är det skriande behovet av att med hjälp av modern teknik och vetenskap öka skördarna för att kunna föda jordens kraftigt växande befolkning. Tyvärr är trenden den motsatta. Ett fåtal stora globala växtförädlingsföretag styr idag utvecklingen och mycket litet satsas på forskning i Sverige och övriga Europa.

- Detta är livsviktigt!
Det är den genetiska mångfalden hos dagens grödor som ger oss byggstenarna för att möta klimatförändringar och andra utmaningar för vår mat i framtiden, menar Marit som räknar med att hennes betänkande ska antas av Europaparlamentet efter sommaren.


Sveriges platser i farozonen
Sverige riskerar att förlora en av sina platser i Europaparlamentet, enligt ett nytt förslag som lagts fram i konstitutionsutskottet, AFCO. Cecilia Wikström lägger nu fram ett ändringsförslag i AFCO som ska göra mandatfördelningen mer proportionerlig. 


- Utgångspunkten är att inget land ska förlora mer än ett mandat.  Med hänsyn taget till detta och antalet innevånare bör inte Sverige förlora ett av sina mandat, säger Cecilia.

I ändringsförslaget föreslås Österrike förlorar ett av sina mandat.  Idag företräder en svensk parlamentariker ca 475 000 medborgare och en österrikisk endast ca 445 000 medborgare. Förslaget leder då till att Österrike får 18 mandat samtidigt som Sverige behåller sina 20 mandat och båda länders ledamöter företräder då ca 475 000 medborgare per ledamot.

Ugandas lagstiftning är kriminell
Lagförslaget att homosexuella handlingar ska kunna ge livstids fängelse eller dödsstraff är åter på agendan i Uganda. Hetsjakten på hbt-personer i Uganda stannar inte vid sexuell läggning, även den som känner någon som är homosexuell riskerar fängelse om de inte anmäler detta till polisen.


-EU måsta ta tydligt avstånd från all lagstiftning som diskriminerar på grund av sexuell läggning eller könsidentitet, säger Olle Schmidt. Lagförslaget är inte någon rättsakt, det är en kriminell handling. Nu måste EU-kommissionen garantera att biståndspengarna går till civilsamhället och de organisationer som försvarar hbt-rättigheter i Uganda.

Läs Olles artikel på SvD Brännpunkt

Nästa vecka: Strasbourgsession och Mälardalskonferens
Marit deltar i en omröstning om jordbruket på de grekiska öarna, där hon lagt förslag om att bl a bevara de traditionella grödorna och produktionsmetoderna. Cecilia deltar i omröstningar i Strasbourg. Olle röstar om att reglera bullernivån för fordon. Marit, Cecilia och Olle avslutar veckan på Mälardalskonferensen i Örebro där de håller seminarium och deltar i panelsamtal
.Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel 2013-02-01 På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: