26 februari 2013

Senaste nytt från EU-parlamentet


Energi från biologiskt avfall
Denna vecka röstade jordbruksutskottet om möjligheter och utmaningar för förnyelsebar energi i Europa. Huvudbudskapet blev att produktionen av bioenergi inte ska få hota miljön och matproduktionen. Dessutom antogs Marit Paulsens förslag om utveckling av biogassystem på bondgårdar, baserat på biologiskt avfall. 


- Vi kan inte odla energi på jordbruksmarker, det är viktigt att kornet blir till bröd och halmen blir till energi, menade Marit som gläds åt att detta synsätt nu tycks få allt bredare stöd.

Behålla 20 mandat?!
Sverige är ett steg närmare att få behålla sina tjugo mandat efter Europavalet 2014. Detta efter att Cecilia Wikströms ändringsförslag om att ta ett mandat från Österrike istället för Sverige och därmed göra mandatfördelningen mer proportionerlig, framgångsrikt röstades igenom i konstitutionsutskottet i dag.


- Rättvisan har segrat. Jag känner mig oerhört glad och lättad. Nu kommer jag att fortsätta att driva frågan fram till omröstningen i plenum i mars. Det vore ett stort misslyckande om svenska medborgare blir underrepresenterade i förhållande till länder med ungefär samma befolkningsstorlek som Sverige, säger Cecilia.

Att Wikströms ändringsförslag röstats igenom innebär att Österrike får 18 mandat samtidigt som Sverige behåller sina 20 mandat i nästa Europaval. Ursprungsförslaget var att båda länderna skulle företrädas av 19 mandat vardera, trots att Sverige har en miljon fler invånare.  

ECB borde tydligare föra fram fördelarna med euron
I veckan besökte europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi utskottet för ekonomiska och monetära frågor där Olle Schmidt är ledamot, för att diskutera den ekonomiska utvecklingen i EU. Mycket av debatten handlade om bristen på tillväxt i Europa. Draghi var optimistisk inför en återhämtning i de krisande euroländerna.


- Jag bad Draghi att ta ställning till det nya förslaget på finansiell transaktionsskatt. Skatten kommer att få ödesdigra effekter på handeln i EU, framförallt mellan länderna i eurozonen och de som står utanför, kommenterade Olle.

Olle passade även på att uppmana Draghi att vara mer offensiv i debatten för att få med nya medlemsländer i eurosamarbetet.

- När ekonomin i de nordiska länderna går som på räls behöver man en påminnelse om varför eurosamarbetet är viktigt ur ett långsiktigt perspektiv, underströk Olle.

Läs mer om debatten på Olles blogg

Nästa vecka: Marit deltar i miljöutskottets extrainkallade möte med EU-kommssionär Tonio Borg om den senaste hästköttsskandalen. Cecilia ser fram emot att besöka Folkpartiet i Kalmar och på Gotland. Olle träffar rapportörerna för förslaget om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser och träffar lärare ifrån Ronneby samt deltar i en debatt om bankunionen.Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-02-22

Inga kommentarer: