29 januari 2013

Senaste nytt från EU: Wallenberg, jordbruksreform och Storbritannien

Till Raoul Wallenbergs minne
Europaparlamentet invigde äntligen ett rum i till minne av Raoul Wallenberg. År 2012 var det 100 år sedan Wallenbergs födelse och över hela världen har det pågått evenemang för att hedra hans minne.


- Det Raoul Wallenberg gjorde ska vi fortsätta att inspireras av idag, han visade att även i svåra tider kan en enda människa göra skillnad, säger Olle Schmidt. 

- Jag är mycket glad att alla svenska Europaparlamentariker lade ett gemensamt förslag om ett rum för att hedra Raoul Wallenberg och vill också ge en eloge till Europaparlamentets talman Martin Schulz som stödde förslaget säger Olle som är idékläckare till den gemensamma svenska kampanjen.

Ta gärna en titt på Europaparlamentets TV:s inslag

Läs mer på Olles 
blogg

Jordbruksreform
Efter utskottets omröstning den 23-24 januari om reformen av EU:s jordbrukspolitik stod det klart att Marit Paulsen fått gehör för sina idéer rörande förordningen om landsbygdsutveckling. Det handlar framförallt om satsningar på djurvälfärd, miljö och innovation. Samtidigt blev dock förordningen om marknadsregleringar ett bakslag. 


- Om denna "franska kupp" med bl a ökade exportbidrag för levande djur går igenom innebär det ett rejält steg bakåt. Detta måste vi med gemensamma krafter stoppa, sade en upprörd Marit efteråt.

Omröstningen i plenum beräknar hållas i mitten på mars.

Storbritannien och EU
Någon gång efter 2015 kommer britterna att folkomrösta kring sitt medlemskap i EU. Cecilia Wikström beklagar beskedet.


- Ensam är inte stark, det är något som britterna kommer få en dyrköpt erfarenhet av om det blir nej i folkomröstningen. Om Storbritannien vill ha stort inflytande i EU så är ett utträde otänkbart. Häften av Storbritanniens export går till EU och 3,5 miljoner jobb är beroende av EU:s inre marknad. Ett utträde kommer att skapa osäkerhet på marknaden och leda till konvulsioner i hela unionen, säger Cecilia.

- Det enda positiva med Camerons tal är att en verklig debatt kring Storbritanniens roll i EU nu tar fart.

Nästa vecka: Olle talar på BIPAR, inför representanter från Europeiska Försäkringsförmedlare. Marit talar på KSLA:s internationella konferens "Global Outlook - Future Competition of Land and Water" i Stockholm den 29 januari. Cecilia arrangerar två konferenser kring asylpaketet och Dublinförordningen.

Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-01-25

Inga kommentarer: