17 januari 2013

Lokalpolitikerna i Nora

Blev för en tid sedan uppringd av NA:s reporter apropå att SKL i en undersökning kommit fram till att lokalpolitikerna i Nora oftare än Noras medborgare utan politiska uppdrag har en eftergymnasial utbildning. Jag ombads reflektera över detta faktum.
Hur kan detta påverka besluten som tas, är vi representativa för kommunens medborgare om vi har en högre utbildning, vad beror det på att det ligger till på detta vis?

Det är givetvis svårt att svara på, det som vore mest intressant vore väl att fråga medborgarna/väljarna hur de ser på detta faktum!? Vi kommunpolitiker ska ju representera våra väljare. Om väljarna röstar på oss borde det betyda att de är nöjda med våra prestationer, eller hur?
En fråga som vi politiker borde ställa oss i relation till SKL:s undersökning är väl varför vi inte lyckas locka "genomsnittsmedborgaren" till politiska uppdrag anser jag. Är vi för akademiska i vår framtoning, pratar vi inte samma språk som våra medborgare? Har DU reflektioner kring detta får du gärna göra ett inlägg här på bloggen!

I Laxå ex. finns det en större andel småbarnsföräldrar i politiken och fler kommunalpolitiker än medborgare är gifta än snittet i riket.I Karlskoga är kommunalpolitikerna yngst i länet. Vi i Nora borde alltså ha något att lära av både Laxå och Karlskoga då just dessa grupper - småbarnsföräldrar och yngre - är det som är underrepresenterade i Nora. Hur kan vi göra för att locka dem?

Klart är i alla fall att länet är som riket i stort, 96 procent av de politiska uppdragen innehas av fritidspolitiker - alltså personer som jobbar eller studerar och har politiken som sitt stora fritidsintresse. I riket är siffran 97 procent. Även det något att reflektera över...

Inga kommentarer: