28 januari 2013

Liberala alfabetet


Idag handlar det liberala alfabetet om spelmonopolet:

Folkpartiet liberalerna vill:
  • Skapa ett licenssystem för spelarrangörer i Sverige.
  • Spelföretag ska vara tvungna enligt lag att ta ett socialt ansvar.
  • Staten inte ska ordna lotterier.
  • Insatserna mot spelmissbruk måste öka.
  • Staten bör sälja hela eller delar av Svenska Spel för att få en spelmarknad i balans.
Folkpartiet vill se en reglerad spelmarknad där enskilda och utländska spelarrangörer kan verka i Sverige under förutsättning att de följer svensk lagstiftning. Vi tror att det går att förena fri konkurrens på spelmarknaden med ett socialt ansvarstagande för spelandes negativa sidor.

Folkpartiet vill ha en spelmarknad, online och fysisk, som gör att konsumenterna kan köpa säkra, tydliga och kontrollerade speltjänster. Vi vill därför ha ett koncessionssystem med konkurrens. Koncessionsavgifterna skulle göra att spelmarknadens samtliga aktörer är med och bidrar till samhällsnyttiga aktiviteter genom att avstå en del av sin vinst.
Övervakningen av en sådan spelmarknad ska skötas av en fristående myndighet som kontrollerar spelmarknadens aktörer så att dessa tar ett konsumentansvar och uppfyller de aspekter som ett effektivt koncessionssystem kräver.


Affärsområden som vadslagning, kasino och poker kan också bedrivas av ansvarstagande privata aktörer inom ramen för ett sådant koncessionssystem. Idrotts- och folkrörelseintressen ska få ökad möjlighet att sälja lotteritjänster genom en effektiv och modern distribution, till exempel via Internet och teve.

Folkpartiet vill också införa en spelskatt som tydligt finansierar spelets negativa effekter som vård av dem som drabbas av spelmissbruk samt finansierar kontrollmyndighetens administration och övervakning av spelmarknaden.
Spelskatten bör också finansiera forskning om spelnäringen samt spelets effekter, positiva och negativa, på människor och samhälle.


Vi anser att staten bör sälja hela eller delar av Svenska spel.
Hästnäringen har andra förutsättningar än övriga sporter. Vid en avreglering av spelmarknaden måste extra hänsyn tas till de regionala förutsättningarna för hästnäringen.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: