06 januari 2013

Liberala alfabetet


Idag handlar det liberala alfabetet om vad Folkpartiet liberalerna vill åstadkomam när det gäller sexualbrott:

Vi vill:
  • Inrätta en nationell granskningskommission för att förbättra rättsväsendets hantering av våldtäktsoffer.
  • Öppna en nationell stödlinje för de som är i riskzonen att begå sexualbrott.
  • Att alla sexualbrottslingar ska få behandling.
  • Att dömda sexualbrottslingar som har hög återfallsrisk ska kunna föreskrivas vård efter fängelsetiden.
Att utsättas för sexualbrott innebär en oerhörd kränkning för brottsoffret, och många vågar inte ens anmäla att de har utsatts. Det är särskilt vanligt när den som har begått brottet är någon man känner. Vi vill att fler ska anmäla. Då måste polis och åklagare blir bättre på att utreda sexualbrott. Och då måste stödet för brottoffer förbättras.
Men viktigast av allt är förstås att färre sexualbrott begås. Därför vill vi prioritera det förebyggande arbetet och se till att återfalllen i brott minimeras. Alla som döms för sexualbrott ska få behandling i fängelset, och om återfallsrisken är stor - även efteråt.
Det här har vi gjort:
  • Skärpt straffen för grova sexualbrott.
  • Genomfört en nationell handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt våld i samkönade relationer.
  • Satsat stort på programverksamhet och andra rehabiliterande åtgärder inom kriminalvården.
  • 10 000 poliser har utbildats i frågor som rör könsrelaterat våld.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: