11 januari 2013

Senaste nytt från Folkpartiet i EU-parlamentet!


Jordbruk och ny teknik
I veckan träffade Marit Paulsen sin skotska kollega George Lyon, för att diskutera hur jordbruket med hjälp av ny teknik och vetenskap ska kunna föda den snabbt växande befolkningen på jorden. För att lyckas krävs dock rejäla satsningar på bioteknisk forskning, men också att vi verkligen drar nytta av det som redan utvecklats. 


- Genom att avstå från att använda viss ny kunskap, såsom GMO, har vi satt oss på pottkanten i Europa, menar Marit som nu tillsammans med Lyon funderar på olika sätt att väcka debatt kring detta i Europaparlamentet.

Jämställdhet i bolagsstyrelser
I en färsk rapport, Gender balance in boards (Oct 2012), framkommer siffror som manar till eftertanke. Där framgår att var fjärde styrelseledamot är kvinna, samtidigt som bara 3,8 procent av bolagen har en kvinnlig VD och att inga (0 procent) av bolagens styrelseordförande är kvinnor. Cecilia kommer nu att jobba med frågan i det rättsliga utskottet.


- För bolagsstyrelser, ordförande, ägare, nomineringskommittéer och ledningsgrupper borde dessa siffror vara både pinsamma och svårförklarliga. Nu ska jag studera förslaget i detalj, diskutera med mina kollegor och sedan kommer jag att redogöra för min totala hållning, säger Cecilia Wikström.

Jämställdhet bland EU:s högsta tjänstemän
Olles arbetsår startade med en fråga om jämställdhet i EU. Eurogruppens avgående ordförande Jean-Claude Junker besökte parlamentets ekonomiska utskott en sista gång och Olle passade på att fråga om han var nöjd med den dåliga jämställdheten bland EU:s högsta tjänstemän.


- Det finns inga ursäkter för att det ännu år 2013 är svårt för kvinnor att nå toppositioner. Mångfald behövs överallt i samhället för att rätt beslut ska kunna fattas och jag kommer att fortsätta kräva förbättring av Junckers efterträdare, sade Olle efter utfrågningen.

Nästa vecka: Strasbourgsession
Marit ge en lägesrapport för den liberala gruppen rörande hur förhandlingarna om EU:s nya landsbygdsförordning fortskrider. Omröstning kring initiativrapport, som Cecilia varit med och arbetat fram, om en allmän förvaltningslag, som gör det lättare för allmänheten att få tillgång till handlingar från EU:s olika institutioner och myndigheter. Olle har intensiva förhandlingar om EU:s nya revisionslagstiftning.


Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-01-11

Inga kommentarer: