19 januari 2013

Liberala alfabetet

Liberala alfabetet fortsätter och idag beskrivs hur Folkpartiet liberalerna ser på socialbidrag:

Vi vill:
  • Att kommunerna ska ställa krav på motprestation för alla som är arbetsföra och söker socialbidrag.
  • Att det ska löna sig att arbeta – även för den som har socialbidrag.
  • Att arbetslösa med försörjningsstöd ska ha samma tillgång till Arbetsförmedlingens program och åtgärder som andra arbetssökande.
  • Att även barn i ekonomiskt utsatta familjer ska ha tillgång till dator och internet.
Försörjningsstödet är samhällets yttersta skyddsnät. Många som söker försörjningsstöd tillhör samhällets mest utsatta. Socialbidraget är egentligen inte avsett för den som söker arbete. Men många som inte har fått in en fot på arbetsmarknaden har hamnat i socialbidragsberoende.
I dag kan kommuner ställa krav på motprestation på i första hand personer under 25 år. Samma krav bör ställas på alla socialbidragstagare som kan arbeta, för att motverka passivitet.

Alla inkomster räknas när socialtjänsten bedömer om en familj behöver bistånd. Det är principiellt rätt, men det måste löna sig att arbeta. Vi vill att den som har fått socialbidrag en längre tid, ska få behålla en del av sin ökade arbetsinkomst under en viss tid, utan att det påverkar biståndsbedömningen.

Dator och internet är ofta en förutsättning för skolarbete och ett aktivt socialt liv för barn och ungdomar. I riksnormen för försörjningsstödet ska därför även kostnader för dator och internetuppkoppling ingå för barnfamiljer.

Det här har vi gjort:
  • Infört en jobb- och utvecklingsgaranti för dem som står längst från arbetsmarknaden.
Läs mer:Rapporten Ett Sverige som växer - i en värld som krymper (PDF-dokument, 201 kB)Rapporten När tryggheten saknas (PDF-dokument, 915 kB)

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: