05 januari 2013

Liberala alfabetet fortsätter!Även under 2013 kommer jag att låta er ta del av det liberala alfabetet. Idag handlar det om rättsäkerhet:

Folkpartiet vill:

Bygga ut den allmänna rättshjälpen. Det får aldrig vara en ekonomisk fråga om man ska ha möjlighet att hävda sin rätt i domstol.
  • Inrätta en författningsdomstol.
  • Att alla lagförslag ska granskas på förhand ur integritetssynpunkt.
  • Förenkla och förtydliga reglerna kring kameraövervakning, men samtidigt inrätta en Integritetsinspektion som sköter tillståndsgivningen och översynen.
Rättssäkerhet får aldrig vara en fråga om tjockleken på plånboken. Möjligheten att få rättshjälp inför en rättegång måste stärkas. Alla ska vara lika inför lagen och diskriminering inom rättsväsendet får inte förekomma.
Den politiska makten måste kontrolleras av lagarna. Vi vill inrätta en författningsdomstol för att stärka garantierna för att riksdag, regering eller myndigheter inte inför regler som strider mot grundlagarna.
Skyddet för privatlivet är grundläggande i en demokrati. En regel bör införas om att alla lagförslag ska förhandsgranskas ur integritetssynpunkt.

Det här har vi gjort:
  • Medverkat till att ändra grundlagen så att domstolarna får större möjlighet att själva pröva lagars grundlagsenlighet.
  • Infört mycket starka för- och efterhandskontroller och en oberoende domstolsprövning av försvarets signalspaning.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: