24 januari 2013

Urusel förebild i Kumla!
I Kumla finns en urusel förebild för alla ungdomar som någonsin har tänkt tanken att det kunde vara spännande, lärorikt och intressant att engagera sig i politiken. När man är ny och ung försöker man förstå och lära av de som varit med längre.

Dessto viktigare då att de som varit med så länge som denna person visar en ödmjuk attityd till makten och ett vårdat språk i kommunens högsta beslutande organ. Men - på fullmäktigemötet i veckan kallade denna urusla förebild en prao-elev för "snorunge" och svor i talarstolen.

Visserligen är det inte första gången som just denna lokalpolitiker burit sig illa åt på ett kommunfullmäktigemöte men detta måste vara extra lågt just för att det riktades till en minderårig, en minderårig som inte ens kan gå upp i talarstolen och ge replik.

Det som mest förvånar är att inte fullmäktiges presidie, med ordföranden i spetsen agerar! Kommunfullmäktige skall hålla en hövlig samtals- och debatton. Presidiet har all rätt att avvisa en person som agerar på detta sätt, frågan är varför görs det inte trots att detta upprepas gång på gång??

Utbildning i vad härskartekniker är och hur de vanligtvis används och ett etiskt regelverk kanske kan förbättra debattklimatet?

Du kan läsa allt om händelsen här.

Inga kommentarer: