21 januari 2013

Ett statsråd avgår

Idag meddelas att Nyamko Sabuni avgår och lämnar plats för sin efterträdare att komma in i jobbet.
ATT hon skulle avgå har varit klart en tid sedan hon själv 2012 meddelat att hon inte kommer att finnas med på listan vid 2014 års val. Det valet måste givetvis respekteras, oavsett.

Jag kommer dock att sörja en skicklig minister som satt fokus på jämställdhetsfrågor och inte minst på frågan om våld mot kvinnor och hedersmord. Många av hennes förslag har varit kontroversiella men hon har lyckats som ingen annan att sätta ljus på just kvinnors situation och förhållanden.
Ett annat område som hon har gjort skillnad för är integrationsområdet. Med den bakgrund hon har har hon kunnat sätta ett tungt fotavtryck på integrationsområdet.

Tack för det du uträttat Nyamko och lycka till med nya utmaningar!
Nedan kan du läsa Nyamkos senaste/sista nyhetsbrev:


Vänner,

De senaste dagarnas rapportering om att flickor utsatts för sexuella trakasserier och exponering på nätet är djupt oroväckande.

Sexuella trakasserier är oacceptabelt oavsett var och i vilken form det än förekommer. Det är bra och viktigt att det som hänt polisanmäls. Mycket av den mobbning och oordning som finns i skolan är kopplat till sexuella trakasserier. Många flickor går till skolan med en klump i magen på morgonen på grund av detta. 

Internet och sociala medier har inneburit mycket positivt för vårt samhälle. Men genom sociala medier, appar och andra sätt att dela information kan även bilder och sexuella kränkningar lätt få spridning.

Som jag ser det har föräldrar och skola ett stort ansvar. En krönikör beskrev väl vikten av föräldranärvaro där barnen finns: Precis som föräldrar började nattvandra på gator behövs de nu på Facebook och Instagram. Vuxnas språk och beteende ses och följs av yngre. Kränkningar och sexuella trakasserier är inte på något sätt unikt för ungdomar.

Skolan har ett ansvar att skapa en miljö fri från kränkningar och sexuella trakasserier. Det finns tydliga kunskapsluckor när det gäller exploatering och sexuella trakasserier på Internet. Därför har vi redan tidigare gett Ungdomsstyrelsen ett uppdrag om kunskapshöjande insatser för personal inom skola, fritid och socialtjänst.

Med anledning av de senaste dagarnas händelser vill jag åter uppmana de som arbetar med ungdomar, exempelvis i skolan, att gå dessa utbildningar och använda sig av material som finns.

När vi fyllt kunskapsluckan och när föräldrar i större utsträckning finns där ungdomar finns har vi kommit en bit på vägen för att förebygga att liknande händelser inträffar igen.
Vänligen,
Nyamko Sabuni

Inga kommentarer: