27 januari 2013

Liberala alfabetet

Det liberala alfabetet tar idag upp frågan om hur Folkpartiet ser på socialtjänsten och dess olika uppdrag:

Vi vill:
  • Införa en vårdgaranti i missbruksvården.
  • Minska hemlösheten.
  • Stärka rättigheterna för utsatta barn.
  • Stärka barnperspektivet samt socialtjänstens förutsättningar i den sociala barnavården.
Folkpartiet vill införa en vårdgaranti i missbruksvården, så att den som missbrukar alltid får vård inom en månad. Största möjliga valfrihet bör gälla också i missbruksvården.
Att människor är hemlösa är inte värdigt ett välfärdssamhälle. Den akuta hemlösheten måste minska. För det krävs ett bättre boendestöd och samordnade insatser från psykiatri, missbruksvård och socialtjänst.
Utsatta barns rättigheter behöver stärkas. FN:s barnkonvention bör därför bli svensk lag. Fosterhemsplacerade och andra socialt utsatta barn måste få stöd i skolarbetet. En lyckad skolgång är biljetten till en bättre framtid.
Vi vill stärka myndighetsutövningen i barnavårdsärenden. Bara den som har socionomexamen, kunskap om utsatta barn och erfarenhet ska få handlägga barnärenden.
Den stora personalomsättningen i socialtjänsten påverkar förutsättningarna för kvalitet och kontinuitet. Socialsekreterare som arbetar med barnavårdsärenden ska få högre lön. Traineeprogram i socialtjänsten kan vara ett sätt att ge nyutbildade socionomer en gedigen grund att stå på.
Det här har vi gjort:

  • Förbättrat tillsynen av socialtjänsten.
  • Ändrat lagen så att barn som är placerade i familjehem eller hem för vård och boende ska ha rätt till kontakt med en egen socialsekreterare.
  • Förtydligat socialtjänstens ansvar för stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Läs mer:Alkohol
Barn- och ungdomsvården
Hemlöshet
Narkotika
Socialbidrag

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: