22 januari 2013

Liberala alfabetetIdag handlar det liberala alfabetet om socialförsäkringar och hur Folkpartiet liberalerna ser på dem:

Vi vill:
  • Höja taket i sjukförsäkringen till 10 basbelopp.
  • Raka rör - avgifter ska ger rättigheter. Försäkringsavgifter ska bara betalas på den del av lönen som ligger under taket.
  • Göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk.
Socialförsäkringen är ett centralt liberalt bidrag till den moderna välfärdsstaten. Det var till exempel en liberal regering, under ledning av Karl Staaff, som genomdrev folkpension, bättre arbetarskydd samt ökat stöd till olycks- och sjukkassor. Det var också föregångare till Folkpartiet liberalerna som drev igenom den första statliga föräldrapenningen, men då hette det moderskapshjälp.
En liberal socialförsäkring bygger på några enkla principer. Att det finns ett samband mellan avgifter och förmåner, avgiften är proportionell mot inkomsten, ersättning betalas ut mot inkomstbortfall och försäkringen omfattar alla. En av socialförsäkringens viktigaste egenskaper är att den utjämnar risker mellan människor och över tid.

Det här har vi gjort:
  • Reformerat sjukförsäkringen så att fler får aktiv hjälp tillbaks i arbete.
  • Tillsatt en parlamentarisk socialförsäkringsutredning
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: