12 januari 2013

Liberala alfabetet

Jag fortsätter serien med kortfakta om liberal politik. Idag handlar det om sjukförsäkringsreformen:

Folkpartiet vill:

Fortsätta utveckla vård- och rehabiliteringsgarantierna, för snabb hjälp till dem som blivit sjuka.
Den nya sjukförsäkringen har gett tusentals människor i Sverige ett bättre liv. Allt fler hittar en väg tillbaka till arbetslivet. Med fasta tidpunkter under sjukskrivningstiden för en individuell bedömning av arbetsförmåga har regeringen skapat en mer aktiv sjukskrivningsprocess. Sjukskrivningen fortsätter nu inte i all oändlighet utan att myndigheter, arbetsgivare och den enskilde tillsammans tänker igenom hur den sjukskrivne ska kunna komma tillbaka till arbetslivet.
Grunden för reformen är att de som är allvarligt sjuka självklart ska ha sjukpenning. De som kan arbeta ska arbeta – men kanske inte med samma arbetsuppgifter som förut. Men reformen hade en del barnsjukdomar. Från Folkpartiets sida drev vi på en översyn, för att undvika situationer där människor behandlas på ett orimligt sätt. Ändringar har gjorts och lagen har förtydligats.
Våren 2010 besökte Folkpartiets riksdagsledamöter över 50 lokala kontor hos försäkringskassan och arbetsförmedlingen runt om i landet. Om dessa besök kan du läsa i rapporten En bro tillbaka till arbete (PDF-dokument, 199 kB).

Det här har vi gjort:
  • Halverat antalet sjukskrivna genom snabbare rehabilitering.
  • Mer än halverat inflödet av nya förtidspensionärer.
  • Minskat antalet förtidspensionärer med över 50 000.
  • Satsat flera miljarder kronor om året på vårdgaranti, rehabiliteringsgaranti med mera.
  • Reformerat sjukförsäkringen med individuell bedömning vid fasta avstämningstider för att sjukskrivna ska få så bra behandlingar som möjligt och komma tillbaka till arbetslivet så snabbt som möjligt.
  • Drivit på Alliansregeringens beslut att förbättra sjukförsäkringen.
  • Ökat flexibiliteten och möjliggjort för sjukskrivna att gå arbetslivsintroduktion (ALI) tidigare och med bibehållen sjukpeng.
  • Förbättrat samarbetet mellan Försäkringskassan och A-kassan så att färre faller mellan stolarna samt sett över den individuella prövningen efter 2,5 års sjukskrivning så att fler får fortsatt sjukpeng.
  • Höjt ersättningen, inklusive boendetillägget, till de s.k. nollklassade så att de kommer upp i nivå med vad de tidigare hade med tidsbegränsad sjukersättning. Med nollklassade avses de förtidspensionärer med tidsbegränsad sjukersättning, som omförsäkrats, det vill säga ska gå en arbetslivsintroduktion, och som på grund av att de inte arbetat tidigare, inte har någon a-kassa att falla tillbaka på.
Läs mer:Se filmen med våra riksdagsledamöter Barbro Westerholm och Ulf Nilsson som arbetar med sjukförsäkringsreformen i riksdagen här.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

1 kommentar:

Steve Finnell sa...

you are invited to follow my blog