13 januari 2013

Liberala alfabetet

Idag handlar det liberala alfabetet om vad Folkpartiet liberalerna vill åstadkomam när det gäller sjukvård:


Vi vill:
 • Utveckla patientens valfrihet i primärvården och specialistsjukvården.
 • Att de mest sjuka äldre ska få en sammanhållen vård och omsorg anpassad till deras behov.
 • Arbeta för en jämlik vård genom kortare vårdköer och husläkare som ger alla bra, sammanhållen vård utan köer, oavsett inkomst, kön, bostadsort osv.
 • Stärka patientens ställning i sjukvården
 • Förbättra patientsäkerheten och minska vårdskadorna i sjukvården.
Vår utgångspunkt är den enskilda människan som ska ha så stort självbestämmande och så stor valfrihet som möjligt. Vi bejakar en mångfald av olika vård- och omsorgsgivare. Sjukvården och äldreomsorgen ska i huvudsak betalas gemensamt och solidariskt över skattsedeln. Det är viktigt med en vass tillsyn för att säkerställa att de som själva inte kan göra sina röster hörda får den vård och omsorg som de behöver.

Folkpartiet prioriterar vård och omsorg högt. Tack vare vårt förslag om en kömiljard som går till landsting som ger vård i tid klarar nästan alla landsting vårdgarantin. Vårdvalet har lett till 25 procent fler vårdcentraler och husläkarmottagningar i landet. Det innebär att alla får tillgång till snabb vård och kan få hjälp att hitta vidare till specialistvård om det behövs. Vården blir bättre, särskilt för dem som behöver det mest.

Patienten måste få större valfrihet också i den specialiserade sjukvården. Alliansen går nu vidare och stimulerar utvecklandet av valfrihetssystem i specialistsjukvården.
Många patienter utsätts för vårdskador och felbehandlingar i sjukvården. En stor satsning görs nu för att förbättra patientsäkerheten i sjukvården.

Det här har vi gjort:
 • Vårdgarantin klaras nästan överallt tack vare ett stimulansbidrag på en miljard om året.
 • Vårdval i primärvården. Fritt fram att starta nya vårdcentraler så länge de uppfyller landstingens krav, medborgarnas val avgör vilka som klarar sig i konkurrensen.
 • En stor satsning på bättre psykiatri.
 • Utvecklar patientsäkerhetsarbetet tillsammans med landstingen.
 • En stor satsning på bättre samordning mellan kommuner och landsting när det gäller de mest sjuka äldre.

  Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
  På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: