18 januari 2013

Liberala alfabetet

Serien med liberala alfabetet fortsätter, idag handlar det om skriftliga omdömen i skolan:

Folkpartiet liberalerna vill:


  • Införa ett ordningsomdöme i terminsbetygen – ett slags ordningsbetyg.
Alla föräldrar har rätt till tydlig information om hur det går för deras barn i skolarbetet. Därför har regeringen infört skriftliga omdömen som ett komplement till den individuella utvecklingsplanen.
Tidigare har lärarna, på ett utvecklingssamtal, muntligen, fått berätta hur eleverna ligger till i förhållande till kunskapsmålen. Men att skriva ned samma information på ett papper har varit förbjudet.
Skolorna får själva välja hur det skriftliga omdömet ska vara utformat – vi har däremot hävt det gamla förbudet mot betygsliknande skriftlig information. Naturligtvis måste informationen om en femtonårings skolarbete utformas på ett annat sätt än för en tioåring.
Vi vill också införa ett särskilt ordningsomdöme i terminsbetygen. Därmed får föräldrarna tydlig information om deras barn kommer i tid, har med sig arbetsmaterial och sköter sig i skolan.

Det här har vi gjort:
  • Sett till så att alla föräldrar får ett skriftligt omdöme om hur det går för deras barn i skolarbetet.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: