05 januari 2013

Tack förvaltningsrätten!

Nora kommun och Barn- och utbildningsnämnden fick rätt mot friskolekoncernen Ultra Education som driver John Bauergymnasiet.

Det hela grundade sig på att vi skärpte reglerna då vi såg att flera gymnasieskolor som Noraelever väljer inte uppfyllde kravet på att återrapportera hur det går för Nora kommuns elever. Alla kommuner har ett uppföljningsansvar som innebär att vi ska ha kontroll på var kommunens ungdomar upp till 20 år finns.

De nya rutiner som förvaltningen satte krävde korrekt underlag för elevunderlag för att kommunen bland annat ska slippa bli dubbelfakturerad eller att bli fakturerade trots att elever slutat sin gymnasieutbildning.
Friskolekoncernen menade att våra nya rutiner stod i strid med skrivningen i skollagen. Förvaltningsrätten ger dock Nora kommun rätt och upphäver således inte det beslut som togs i Barn- och utbildningsnämnden! Du kan läsa NA:s artikel om detta här.Inga kommentarer: