15 januari 2013

Liberala alfabetet

Dagens inlägg handlar om hur Folkpartiet liberalerna ser på skatterna:

Vi vill:
  • Sänka marginalskatten så att alla ska få behålla minst hälften av en löneökning.
  • På sikt genomföra en stor skattereform, med syftet att anpassa skattesystemet till globaliseringen och göra så att utbildning och ansträngning lönar sig bättre. Målet bör vara att marginalskatten på arbetsinkomster ska ner mot den genomsnittliga nivån för OECD-länderna, som idag ligger runt 40 procent. Andra skatter som idag inverkar negativt på Sveriges internationella konkurrenskraft, så som skatten på kapital, bör också sänkas. Skattesänkningar kan finansieras genom färre undantag och bredare skattebaser samt genom reformutrymmet.
  • Fortsätta att reformera skattereglerna för fåmansbolag (de s.k. 3:12-reglerna), för att förbättra särskilt för de mindre företagen.
  • Att skatteverket redovisar på slutskattebeskedet hur din inbetalda skatt används. Motsvarande information ska också gå att få på Skatteverkets webbplats.
Samhällets viktigaste uppgifter – som vård, skola och polis – ska vi betala gemensamt genom skatt. Men alltför höga skatter håller nere tillväxten, hindrar nya jobb från att skapas och gör att verksamheter flyttar ut från Sverige. För höga skatter leder också till svartarbete och att människor undanhåller inkomster från skattemyndigheten.
Folkpartiet vill att skattesystemet ska uppmuntra till utbildning, ansträngning och företagande. För att vi ska kunna konkurrera om kunskapsintensiva jobb och företag i en global ekonomi behöver skatter på kunskap och kapital vara internationellt konkurrenskraftiga. Det nuvarande skattesystemet skapades i början på 1990-talet och behöver ses över. Folkpartiet vill på sikt genomföra en större skattereform. En av utgångspunkterna för en sådan skattereform bör vara att ytterligare minska skatten på kunskap och ansträngning.

Det här har vi gjort:
  • Sänkt skatten för alla som arbetar, särskilt för låg- och medelinkomsttagare. Som mest uppgår jobbskatteavdraget till ca 1700 kronor i månaden.
  • Sänkt skatten för pensionärer med ca 10 000 kr per år.
  • Gjort det billigare att anställa genom att sänka arbetsgivargiften med en procentenhet för alla och halverat arbetsgivaravgiften för unga.
  • Förbättrat företagsklimatet genom sänkt bolagsskatt och ändrade 3:12-regler.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: