04 januari 2013

Förvaltningskommun för finska

Jag hoppas att du käre bloggläsare har haft en skön och vilsam ledighet och önskar dig en god fortsättning på 2013!

Nu är det dags att fortsätta bloggande och jag börjar med att dela med mig av att Örebro tillsammans med sju andra städer utsetts till nytt förvaltningsområde för finska.
Beslutet gäller from 1 februari 2013 och innebär att dessa kommuner ska tillhandahålla förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på finska.
Det innebär även att man som enskild medborgare har möjlighet att få hjälp i sina kontakter med myndigheter på finska. Totalt kommer det att finnas 48 kommuner som kan erbjuda detta och det är något som kommunerna får ersättning för av staten då det givetvis innebär vissa merkostnader.

Så här säger Erik Ullenhag, integrationsminister och ansvarig för minoritetsfrågorna:

- Regeringens minoritetspolitiska strategi har medfört att det minoritetspolitiska arbetet har fördjupats och att det på allvar bedrivs i allt fler kommuner. Nu handlar det om att förvaltningskommunerna ska göra verklighet av de krav som ställs i minoritetslagen, exempelvis att äldre människor ska kunna ha möjlighet att välja ett äldreboende där finska eller andra minoritetsspråk talas. 

Inga kommentarer: