03 februari 2014

EU-pass, ishockey-VM och djurhälsolag

Ny djurhälsolag
I måndags deltog Marit Paulsen i jordbruksutskottets möte där man bland annat diskuterade förslaget till ny djurhälsolag och de dryga 1200 ändringsförslag som har lämnats in. Marit leder förhandlingarna i parlamentet och har under veckan även träffat motparterna från de andra politiska grupperna för att försöka nå en gemensam kompromiss om förslaget.  
- Det är tuffa förhandlingar och mycket intensivt arbete just nu vad gäller djurhälsolagen, men jag har gott hopp om att nå en kompromiss med de andra grupperna innan vi ska rösta om frågan i utskottet i februari, sade Marit efter veckans förhandlingar.


Maltas försäljning av EU-pass
Cecilia Wikström är fortfarande starkt kritisk till Maltas försäljning av EU-pass, även efter beskedet att Malta och EU-kommissionen enats om att den som önskar köpa ett EU-pass på Malta först måste bo där i ett år.
ttp://ceciliawikstrom.eu/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif- Det är fortfarande oacceptabelt att EU-medborgarskap säljs av ett av EU:s medlemsländer på det här sättet.  Att välkomna miljonärer samtidigt som mindre välbärgade människor som söker skydd undan krig och förföljelse avvisas är diskriminerande och djupt ovärdigt ett medlemsland i EU och därför måste vi fortsätta att rikta allvarlig kritik mot Malta. Uppehållstillstånd och medborgarskap ska erbjudas till dem som är i störst behov av det, inte till den som är rikast, säger Cecilia.


Ishockey-VM i Vitryssland
I veckan var situationen i Vitryssland återigen på agendan. Finlands kultur- och idrottsminister sade att årets Ishockey-VM bör flyttas från diktaturen Vitryssland. Allt fler börjar nu reagera på att odemokratiska stater som Vitryssland ska vara värd för stora sportarrangemang.  
- Det är ännu inte för sent att flytta Ishockey-VM från Vitryssland. Internationella Ishockey Förbundet kommer att mötas i februari under OS i Sochi och styrelsen kan då besluta att ändra värdland. Idrott står inte över humanitet, och jag anser att Svenska ishockeyförbundet nu måste ta ställning i frågan. Jag hoppas att Sverige tänker stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter även när det gäller idrott. Allt annat vore bedrövligt, säger Olle Schmidt.  Nästa vecka: Strasbourgsession för samtliga
Cecilia besöker också Luleå Tekniska Universitet i slutet på veckan, där hon presenterar sin rapport om hur EU ska bli en attraktivare kontinent för studenter och forskare från länder utanför EU. Olle röstar om bankunionen.

Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2014-01-30 
Foto Per Johansson PROCARD AB

Inga kommentarer: