10 februari 2014

Hur kan vi åtgärda kompetensbristen på vår svenska arbetsmarknad?

Om, eller när, du blir uppsagd på grund av arbetsbrist så kan det ibland vara ett ypperligt tillfälle att se över de val man tidigare gjort när det gäller arbete och studier. Arbetsmarknaden förändras och det är inte alltid jag som individ har en kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. En stor del av ansvaret för kompetensutvecklingen ligger givetvis på den enskilde individen som ska se till sin anställnigsgbarhet genom ett långt arbetsliv.

I de allra flesta fall får man i en situation som beskrivs ovan hjälp av en omställningscoach som finansieras via omställningsförsäkringen TSL. I 80 procent av fallen har personen som sagts upp ett nytt jobb inom ett år. 
Men det finns också de som har det svårare att komma ut på arbetsmarknaden igen. För att korta ner perioden av arbetslöshet för dessa personer finns det en rad saker som skulle kunna göras inom ramen för TSL. Det finns ett antal insatser vi skulle kunna göra som effektiviserar praktik och utbildning och samtidigt åtgärdar den kompetensbrist som finns på den svenska arbetsmarknaden utan att det kostar mer än det nuvarande systemet.

  • OM en kartläggning visar att man saknar rätt kompetens för att kunna söka de befintliga jobben borde en kortare praktikperiod kunna förändra deras situation. Vilket i sin tur skulle innebära att tiden utan arbete kan kortas vilket, förutom en snabbare väg tillbaks till egen försörjning även innebär en besparing för samhället
  • Precis som TRR försäkringen borde TSL försäkringen kunna erbjuda utbildning, här finns ett förslag om att kunna erbjuda en utbildning om max sex månader med möjlighet till försörjning inom ramen för aktivitetsstöd. Här skulle TSL kunna matcha deltagarnas utbildningsbehov mot rätt utbildning.
  • Valideringsmöjligheterna behöver öka. Idag har vi många människor med höga utbildningar som dock inte har fått med sig sina betyg i samband med, många gånger, en brådstörtad flykt från hemlandet. Den tysta kunskapen behöver fler valideringsmöjligheter.
TSL-försäkringen är idag en väl fungerande försäkring som uppnår goda resultat. Den skulle kunna uppnå ännu mer tillfredsställande resultat, både på individ och företagsnivå om TSL-systemet skulle få möjlighet att ta del av de ekonomiska resurser som samhället avsätter för att hjälpa de allra svagaste på arbetsmarknaden.

Detta var den tredje delen i min serie om kompetensbristen på vår svenska arbetsmarknad. Del ett kan du läsa här och del två kan du läsa här

Källhänvisning: Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4


Inga kommentarer: