02 mars 2014

Har Europa råd med världens mes välutbildade hemmafruar?

Visst är det viktigt att individen själv får välja, men Cecilia Wikströms nyhetsbrev som jag låter dig ta del av idag är onekligen tankeväckande...

Hela vägen fram till i dag, fredagen den 28 februari, måste Europas kvinnor jobba för att tjäna lika mycket som männen gjorde sista december i fjol, enligt en rapport från EU-kommissionen.

Två förlorade månadslöner har en stor betydelse för vilken plånbok som helst. Ska Europa stå sig i den hårda globala konkurrensen har vi inte råd att ha världens mest välutbildade hemmafruar. Vi måste satsa på att bygga ut och förbättra barn- och äldreomsorgen i våra medlemsländer så att fler kvinnor kan kombinera familjelivet och -ansvaret med en karriär. I ett land som Sverige, som säger sig verka för jämställdhet och alla människors lika värde, måste vi agera för att komma till rätta med dessa klyftor.

Veckans Strasbourg-sessionPlenarsessionen i Strasbourg är nu avslutad och på tisdagen antog Europaparlamentet med stor majoritet mitt förslag om ett nytt europeiskt varumärkesskydd för att komma till rätta med varumärkesförfalskning på den europeiska marknaden.  
Med över 20 miljoner företag i EU är det viktigt att den nya lagstiftningen är enkel och flexibel nog för att ge företagare och entreprenörer det skydd som passar deras behov. Det innebär kortare handläggningstider, moderna och tydliga regler som tar hänsyn till ny teknik, och flexibla lösningar för företag som växer och utvecklar sin verksamhet, säger Cecilia.
Några minuter senare antogs även hennes rapport om förbättrade villkor för studenter och forskare från länder utanför EU med stor majoritet i plenum.
Vi måste skapa ett bättre klimat för utbildning, forskning och innovationskraft. Det är detta som på sikt kan skapa välstånd för vårt land och för hela EU. På så sätt tar vi vara på deras talanger, expertis och kreativitet, vilket vi verkligen behöver för att stärka välfärden i våra medlemsländer
    *****************************

Fram till nästa nyhetsbrev i mars kan ni följa mitt arbete på min hemsida: www.ceciliawikstrom.eu

Inga kommentarer: