28 januari 2014

Kompetensbrist ett hinder för både individ och företag!


Många av dem som idag går utan arbete gör det på grund av att de inte har den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar eller att de inte har dokumentation på kompetensen. Samtidigt är det ett faktum att arbetsgivarna inte hittar den kompetens de behöver för att kunna anställa fler medarbetare för att kunna expandera och utveckla sina företag.

Vi som har kontakt med arbetslösa och arbetsgivare ser detta dagligen. Vi kan också konstatera att det är svårt, för att inte säga omöjligt, för den enskilde individen att på ett smidigt och enkelt sätt skaffa sig en kortare utbildning eller fräscha upp en tidigare utbildning med en kortare repetitionskurs. Dessa kurser finns genom Arbetsförmedlingens försorg, dvs platserna på de olika utbildningsföretagen tilldelas via AF. 

MEN, eftersom regeringen beslutat att Arbetsförmedlingen enbart skall satsa på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden medför detta att den som nyligen blivit uppsagd och enbart gått arbetslös en kortare tid inte har möjlighet att få tillgång till dessa utbildningar. 

Dessa platser på de olika utbildningsföretagen "ägs" av Arbetsförmedlingen och endast de kan förmedla platserna. Inte ens om jag som arbetslös hade pengar så kan jag köpa mig en plats på en sådan utbildning! Kort sagt så görs alla satsningar idag på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, oavsett om det handlar om utbildning eller starta eget hjälp.

Här pratar vi till exempel om en uppdatering av en tidigare genomgången ekonomi- eller löneadministratörsutbildning, en utbildning för att bli tolk i olika invandrarspråk, en uppgradering från NC- till CNC-operatör eller en uppdatering av en äldre elektrikerutbildning. Ofta handlar det inte om några längre utbildningar, i snitt 20 veckors utbildning i de allra flesta fall.

Det nuvarande systemet förstärker alltså det redan befintliga glappet på arbetsmarknaden mellan efterfrågan och tillgång på rätt kompetens. Här finns en stor utvecklingspotential som kan sammanfattas i tre meningar: utbildning, praktik och validering. 

Mer om detta i nästa inlägg!

Inga kommentarer: