19 januari 2014

Tillsammans hedrar vi Fadimes 12-årsminne 21 januari 2014!


Välkommen att komma och hedra Fadime tillsammans med oss!

Kvällsseminarium med filmvisning och panelsamtal i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Fabriksgatan 8
Kl: 18:00 (ingen föranmälan behövs)

Medarrangör: UN-Women
Medverkar med tal och samtal:
Gabrielle Peteri, kontaktperson för GAPF inleder kvällen.
Ingrid Pincus, ordförande UN Women
Johan Westblad, Örebro kommun


Program:
Ljuständning, tal och tyst minut för att hedra Fadimes minne
Filmvisning: Banaz A love history. Panelsamtal
Johan Westblad Örebro kommun, ansvarig för frågor kring hedersrelaterat våld, berättar om det arbetet som pågår lokalt.
Ingrid Pincus, ordförande UN Women berättar om det arbete kring hederskulturen som görs inom föreningen.


Kontakt person för Örebroaktiviteten:
Gabrielle Peteri
Mail: gabrielle.peteri@gmail.com
Mobil: 0702404137

Inga kommentarer: