18 januari 2014

Nytt från Folkpartiets EU-parlamentariker!Starkare konsumentskydd i direktiv om värdepappershandel

Efter långa förhandlingar enades Europaparlamentet och medlemsländerna om nya skärpta regler för värdepapper i MiFID2-direktivet.

- Det är viktigt att ha fungerande finansmarknader i Europa samtidigt som vi måste undvika överreglering. Genom överenskommelsen ökar vi konkurrensen mellan olika handelsplatser, stärker skyddet för investerare och förbättrar transparensen i värdepappersmarknaderna. Den ökade harmonisering av reglerna tar oss ett steg närmre en gemensam europeisk värdepappersmarknad säger Olle Schmidt, förhandlare för liberala gruppen ALDE,

Under förhandlingarna har Olle framgångsrikt argumenterat för att de nya genomlysningsreglerna ska vara avvägda för att fungera effektivt för de svenska obligationsmarknaderna.

- Det gläder mig att jag fick gehör för mina förslag, fortsätter Olle. Det var mycket viktigt för mig att införa genomlysningsregler och samtidigt se till att villkoren för handeln med statspapper inte försämras.

Regler för offentlig upphandling

Marit Paulsen har befunnit sig i Strasbourg för plenarsession. Parlamentet röstade bland annat om regler för offentlig upphandling. En nyhet är att offentlig upphandling ska kunna användas för att nå långsiktiga mål om t.ex. miljö, energi, klimatförändringar och innovation. Genom att ge myndigheter och andra parter möjlighet att dela upp kontrakt i flera mindre delar blir det lättare för mindre företag att vara med i upphandlingen. Det ger också t.ex. kommuner möjlighet att upphandla från lokala producenter. 

- Jag är mycket glad över att möjligheten nu ges till medlemsländerna att dela upp upphandlingar mellan flera leverantörer, att beställa ris och potatis av samma leverantör är inte alltid det mest optimala. Nu är det dock upp till Sverige och de andra medlemsländerna att ge de lokala producenterna chansen. Min uppmaning till kommuner, bönder, småföretagare och andra aktörer är: haka på nu och följ upp att denna möjlighet ges om Sverige vill, sa Marit efter omröstningen.

Fri rörlighet för alla EU-medborgare 

I veckans plenarsession debatterade Cecilia Wikström bland annat rätten för alla EU-medborgare att röra sig fritt och att bosätta sig tillsammans med sina familjer i alla medlemsländer. Detta efter att Storbritanniens premiärminister David Cameron vill inskränka den fria rörligheten för medborgare från framför allt de nyare medlemsländerna i Östeuropa, såsom Rumänien och Bulgarien.

- Inför stundande EU-val är det många som snedvrider debatten för att plocka billiga politiska poäng genom att göra EU-medborgare från vissa medlemsländer till syndabockar. Detta uppviglar rasism och xenofobi. Låt oss hålla oss till fakta, i själva verket är det så att medlemsländer tjänat på den fria rörligheten då arbetsmigranter bidrar med stora summor till värdlandets socialförsäkringssystem, säger Cecilia.

- Rättigheten för alla EU medborgare att röra sig fritt och att bosätta sig tillsammans med sin familj i alla medlemsländer är en av de grundläggande friheterna som vårt samarbete vilar på och en av de friheter som EU-medborgare uppskattar mest med EU. Denna rätt gäller för alla EU-medborgare. Om vi börjar införa begräsningar och undantag är vi ute på mycket hal is, säger Cecilia.

Provval i Folkpartiet Liberalerna
Under perioden 7-21 januari pågår folkpartiets provval inför fastställande av listan till Europavalet den 25 maj. Röstar gör du på medlemsportalen mitt.folkpartiet.se eller via det röstkit som kommer med Tidnigen NU till alla medlemmar. Marit och Cecilia kandiderar för omval, Olle har tyvärr meddelat att han inte kandiderar för en ny mandatperiod.

Du som är medlem i Folkpartiet Liberalerna var med och påverka hur listan utformas - rösta i provvalet!

Källa: Nyhetsbrev från FP
i Bryssel 2014-01-17

Inga kommentarer: