04 april 2014

EU-debatt, Sverigeturné och revision


EU-debatt

I onsdags hölls i Europaparlamentet en EU-debatt mellan de svenska partiernas toppkandidater, anordnad av bl a Svenskt Näringsliv och LO/SACO/TCO. Inför flera hundra åhörare betonade Marit Paulsen vikten av att skapa framtidstro bland Europas medborgare. Hon påminde också om jord- och skogsbruket som en viktig verktygslåda för att lösa klimatfrågan.
 - Att tala om "grön omställning" och "grön ekonomi" låter ju bra, men det räcker inte. Vi måste se på miljön i sin helhet, menade Marit efter debatten, som i övrigt visade hur kraftigt Vänsterpartiet och Piratpartiet motsätter sig ett frihandelsavtal med USA, och hur djupt Socialdemokraterna beklagar den "sanslösa och obevekliga åtstramningspolitik" som EU nu tvingar länder som Grekland att genomföra.

Sverigeturné
I veckan har Cecilia besökt folkpartister, organisationer och företag i bland annat Örebro, Strömstad, Jönköping, Norrköping och Trollhättan. I samband med sitt besök vid Polisen i Trollhättan diskuterades bland annat kvinnors rättigheter, trafficking, integration och polisfrågor.
 - Folkpartiet är det enda partiet i Sverige som förespråkar inrättandet av en europeisk åklagarkammare och en gemensam polismyndighet, en europeisk motsvarighet till FBI. Vi tänker inte stå vid sidan och se på när tiotusentals personer tvingas leva i sexuellt slaveri i smutsiga källare på vår kontinent. Vi vill också se kännbara straff mot de medlemsländer som kränker sina medborgares fri- och rättigheter, säger Cecilia Wikström.
Läs mer på www.ceciliawikstrom.eu

Reform av revisionssektorn
I veckan antog Europaparlamentet lagstiftning om att reformera revisionssektorn. Företagen kommer att vara tvungna att rotera sina revisorer för att undvika intressekonflikter och för att öka öppenheten. Den höga marknadskoncentrationen har hindrat små och medelstora företag.
- Jag välkomnar att Europaparlamentet idag tydligt tog ställning för trialogöverenskommelsen med medlemsländerna och rådet , men jag är fortsatt skeptisk till reglerna om tvingande byrårotation, säger Olle Schmidt. Det riskerar att inte leda till den ökade konkurrens som man vill uppnå, utan snarare stärka de fyra stora aktörerna på revisionsmarknaden. Rotationen riskerar också att leda till ökade kostnader på upp till 145 miljarder kr för hela EU.
Jag har under debatterna i Europaparlamentet framfört att det inte finns tillräckliga skäl för en förordning och förordat att reglerna i stället antas genom ett direktiv. Ett direktiv tar hänsyn till hur det fungerar på de nationella revisionsmarknaderna och ger utrymme för nationella tolkningar av reglerna. Nu blev det EU-reglering i form av både ett direktiv och en förordning, avslutar Olle.
Nästa vecka: Marit röstar i jordbruksutskottet om att ge EU-kommissionen möjlighet att anta detaljregler kring bl a landsbygdsutvecklingen i Europa. På tisdag klockan 9.30 presenterar Cecilia en rapport vid Riksdagen med konkreta åtgärder för att stärka skyddet för medborgarnas fri- och rättigheter. Olle har utskottsmöten samt deltar i debatt om Europaparlamentsvalet på Bryssels universitet.

Källa:Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2014-04-04 

Inga kommentarer: