26 september 2011

Äntligen får Noras äldre välja själva

Läser med glädje att socialförvaltningen i Nora nu bestämt sig för att gå vidare med det valfrihetsförslag som allianspartierna gick till val på i Nora och som samverkanspartierna har diskuterat en längre tid. Under socialdemokraternas tid vid makten var detta med valfrihet ingenting som prioriterades.

Redan 2010 gjordes en utredning i kommunen som initerade tanken om en servicegrupp, något som finns i andra kommuner sedan flera år tillbaka. 
Den RUT-reform som alliansregeringen sjösatt innebär att det finns både stora och mindre RUT-företag. Även om inte Nora kommun är någon stor kommun hoppas vi att det finns intresserade företag som vill tillhandahålla  denna typ av servicetjänster i vår kommun.

Vi hoppas naturligtvis att uppnå flera saker med denna upphandling:
  • valfrihet för de äldre om vem som ska utföra servicetjänsterna hemma, dvs städa, tvätta, inköp och köra ut den beställda matlådan
  • möjligheten att ha en mer korrekt bemanning och inte behöva så mycket vikarier i verksamheten
  •  kunna erbjuda de äldre över 75 år 8 timmars bedömningsfri hemtjänst i månaden, vilket innebär timmar som invididen själv bestämmer vad som skall göras 
Vi har i Nora de senaste åren haft beslut om betydligt fler hemtjänsttimmar än vad den ordinarie bemanningen har mäktat med vilket har inneburit stora kostnader för vikarier. Vi vet också att behovet av hemtjänst kommer att öka ytterligare framöver och ser här en möjlighet att få undersköterskorna i kommunen att ägna sin arbetstid åt vård och omsorg och inte servicetjänster som tvätt och städning.

Inga kommentarer: