03 september 2011

Vems är frukostansvaret?

På uppdrag av WHO har Folkhälsoinstitutet gjort en undersökning där 7000 svenska elever fick svara på frågor om sin hälsa. Bland annat har frågorna handlat om frukostvanor och det visar sig att 40 % av alla 15-åriga flickor minst en dag i veckan hoppar över frukosten, till skillnad mot pojkar där bara 23 % hoppar över frukosten.

Frukosten brukar betraktas som ett av dagens viktigaste mål, inte minst för att orka med skolarbetet. Tidigare studier har visat att elever som inte äter frukost också presterar sämre i skolan. 
Orsaken till att så många flickor hoppar över morgonmålet tycks vara den utseendefixering som idag råder bland ungdomar. Antingen för att för mycket tid tillbringas framför spegeln på morgonen eller för att flickor väljer bort frukosten för att bli smalare. Trots att just att hoppa över måltider innebär att kroppen istället försöker kompensera energibortfallet vid nästa måltid, vilket innebär att  frukost är ett viktigt mål om man vill gå ner i vikt.

Givetvis finns det barn som inte är hungriga innan skolan, alla är inte ens i vuxen ålder stora frukostälskare. Men något bör man försöka få i sig och goda frukostvanor i familjen är viktiga som ett bra föredöme. Barn gör som vi gör, inte som vi säger, är ett talesätt som passar även här.

Ibland höjs rösten för att skolan ska servera frukosten. Det anser inte jag, frukosten bör vara föräldrarnas ansvar. Skolans pengar skall gå till helt andra saker. Går det inte på annat sätt kan man alltid skicka med en frukt, en yoghurt eller en smörgås i skolväskan.

Inga kommentarer: