27 september 2011

Föräldraförsäkringen, igen...

Jag har i år igen fått förtroendet att vara ett av Folkpartiet liberalernas landsmötesombud och har börjat fördjupa mig i den tjocka boken (drygt 400 s) med motioner. Det finns naturligtvis många bra och kloka motioner och några drar till sig mitt intresse mer än andra.

En av dem handlar om att höja taket i föräldraförsäkringen. Ett intressant och bra förslag tycker jag, inte minst när vi ser till det fortsatt låga uttaget av föräldraförsäkringsdagar från pappornas sida trots jämställdhetsbonus och pappamånader - bägge utmärkta liberala förslag från Folkpartiet.

De unga kvinnor jag pratar med hänvisar nästan uteslutande till ekonomin när de förklarar varför papporna inte tar ut mer föräldraledigt. Ofta har männen ett högre betalt arbete än vad kvinnan har och då ser familjen till den inkomst man går miste om ifall pappan tar ut föräldraledighet.
Resultatet blir att den med den lägre lönen, oftast mammorna, stannar hemma merparten av föräldraförsäkringsdagarna. Den motion som nu ligger för beslut på vårt landsmöte kan mycket väl bli den morot som familjerna behöver för att dela föräldraledigheten mer jämställt mellan sig!

Inga kommentarer: