11 september 2011

Nu är det du och jag och inte politikerna som bestämmer...

Nyligen kom SNS ut med en rapport som belyser konkurrensens konsekvenser på välfärdsområdet. I rapporten slås fast att det är svårt att mäta effekterna av att vi idag i Sverige har valfrihet när det gäller förskola, skola, äldreomsorg.
I rapporten, som är skriven av ett antal forskare under ledning av SNS forskningschef Laura Hartman, sägs att det är inte går att belysa vilka effekter valfrihetsreformerna har haft på produktivitet, effektivitet och kvalitet. Rapporten hävdar att de positiva effekter man förväntat sig uteblivit.

Som en av välfärdskonsumenterna undrar jag vilka positiva effekter man förväntat sig som uteblivit och vilka det är som har deltagit i empirin som ligger till grund för denna forskning? Att jag själv får välja var mina barn skall gå i förskolan, vilken skola jag ska välja för dem och senare vilket gymnasium de själva vill välja är för mig skäl nog att hylla den valfrihetsreform som vi har tillgång till idag. Jag är säker på att Elna 82 och Gustaf 87 tycker att det är positivt att de själva får välja vem som skall sköta hemtjänsten hemma hos dem.

Att vi har konkurrensutsatt olika verksamheteri inom skola, vård och omsorg är till fördel för mig och dig och alla andra medborgare i kungariket Sverige och inte längre bara för dem som har råd att betala.
Det forskarna tycks ha missat är att valfrihetsreformen inte i första hand handlar om att spara och/eller att tjäna pengar utan det handlar om att jag själv får bestämma, istället för som tidigare, att politikerna gjorde valen åt mig. Det är den stora vinsten med valfrihetsreformen!

1 kommentar:

Anonym sa...

Nja, är man valfrihetsfanatiker finns det ett egenvärde i att veta att jag kan välja själv. Men för de flesta rör dig sig om en kvalitetsfråga. Man vill att kvaliteten skall vara så bra som möjligt. Om en marknad skall fungera måste köparen besitta lika mycket information som säljaren. Så är det inte idag. Dessutom har vi tendenser till att vi får lokala oligopol vilket gör att antalet val blir begränsat. Valen som vi gör är inte Carema skall ta hand om min hemtjänst. Det rör sig mer om den som kommer hem till mig är bra eller dåligt. Då är själva bolaget ointressant.

MEN en återgång till statligt monopol skulle vara ännu sämre.