06 september 2011

Blandade grupper fungerar bäst

Alla som har arbetat i en ledande funktion vet att för att få till en bra gruppdynamik så är  sammansättningen av gruppen viktig. Som chef bör man sträva efter att se till att gruppen består av olika personligheter, olika etniciteter, olika bakgrund och varierade åldrar för att skapa dynamik och ett bra diskussionsklimat.

Att nu se de diskussioner som startats på olika håll i media med ledning av att Centerns valberedning tänker föreslå tjugoåttaåriga Anne Lööf som ny partiledare känns trist. För det första tycker jag att det är märkligt att dessa diskussioner om ålder kontra lämplighet inte fanns när Miljöpartiet valde Gustav Fridolin tjugoåtta, till språkrör, och givetvis undrar jag om det kan ha något att göra med att Annie är kvinna...
För det andra gör ju inte hennes ålder henne till varken en sämre eller bättre partiledarkandidat. Det är helt andra egenskaper som kommer att avgöra hur hon klarar det viktiga arbetet som ny ledare för Centern.

I Sverige är vi alltför åldersfixerade anser jag, både när det gäller unga och gamla och det gäller inte bara i politiken. Åldern är bara en siffra och en tjugotvååring kan vara lika gammalmodig i sitt tänkande som en sextiotvååring kan vara ungdomlig i sitt.
Jag instämmer med riksdagsveteranen och folkpartisten Barbro Westerholm när hon säger att hon inte vill ha något generationskrig i politiken. Barbro är Sveriges äldsta riksdagsledamot och ett levande bevis på att förmågan att vilja och förmågan till förändring inte ligger i åldern.

Inga kommentarer: