29 september 2011

Information om barnaga....

Sverige är ett av de tjugofem länder i världen som förbjudit barnaga, men fortfarande lever nittiosju procent av världens barn i länder som inte anser att fysisk bestraffning av barn är misshandel...
Att det i Sverige är förbjudet att slå barn är inget som hindrar vuxna från att göra detta, trots lagstiftning. En information av Barnahuset i Örebro till Barn- och utbildningsnämnden i Nora visar att ca 90 procent av alla fall som kommer till Barnahuset handlar om misshandel i någon form.
När jag frågade representanten som besökte oss om Barnahus även har ett informationsansvar kring regelverket som finns i Sverige om och kring barns rättigheter fick jag ett nej till svar. Det fick mig att ifrågasätta var denna information finns att tillgå.

Det handlar ju om en lag som vi har haft i Sverige länge, men varje dag får vi nya föräldrar som behöver få information om de rättigheter som barn har. Dessutom kommer varje dag människor till Sverige från andra länder, andra kulturer, som inte har någon kunskap om våra lagar. Ganska nyligen dömdes en italiensk pappa i en svensk rättegång för att ha slagit sin son, gett honom kraftiga örfilar.
Kanske finns det information om lagen mot barnaga någonstans i kontexten kring våra barn men jag tror att vi behöver aktualisera frågan. Det handlar om att kunna säkerställa att barn inte far illa när vi vet att vi trots lagstiftningen har föräldrar och andra vuxna i barns närhet som inte respekterar den lag mot barnaga som vi har i vårt land.
Om du vill veta mer om begreppet Barnahus kan du läsa här.

Inga kommentarer: