19 september 2011

Tack för det Folkpartiet!

Folkpartiet liberalerna i Nora har tidigare motionerat om att parboendegaranti skall införas i Nora kommun!Så glad jag blev idag när jag läste följande på Folkpartiets hemsida!

Nu kommer vi snart att kunna infria ett av Folkpartiets vallöften: en parboendegaranti i lagstiftningen, som ger äldre par rätt att fortsätta bo tillsammans när den ena maken behöver flytta till ett äldreboende. Det säger Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) och talesperson i äldrefrågor med anledning av att regeringen i dagarna skickar ett lagförslag om parboende på remiss.
Den kommunkartläggning Folkpartiet presenterade förra året och vårt förslag om en parboendegaranti satte fart på debatten. Sedan dess har många Alliansstyrda kommuner, men även andra, tagit initiativ för att äldre par ska kunna bo tillsammans i äldreboende, även när deras omsorgsbehov skiljer sig åt. Men det finns också kommuner som fortsätter att säga nej till äldre par som vill bo tillsammans.

Regeringsrätten gav i en dom i maj 2010 kommunerna rätt att skilja äldre par åt när bara den ena maken är beviljad plats på äldreboende. I det fall som prövades hade makarna levt tillsammans i 68 år. Regeringsrätten menade att ett krav på att makar alltid ska få bo tillsammans i ett äldreboende, även om bara den ene har ett omfattande hjälpbehov, inte kan grundas på de nu gällande bestämmelserna i socialtjänstlagen.

Domen i regeringsrätten visade att vi måste lagstifta om äldres rätt att, om de så vill, bo tillsammans också under livets sista år. Det är omänskligt att sära på äldre makar i en livssituation där de kanske behöver varandra som mest. Nu tar regeringen första steget för att förverkliga Folkpartiets, och numera hela Alliansens, förslag om en parboendegaranti i lagstiftningen.

Inga kommentarer: