02 september 2011

Lösningen på matteproblemet??

Skolverket presenterade häromdagen ett förslag om att låta lärare lära av goda exempel. Man menar att ett steg på vägen mot att få lärare att bli skickligare på att lära ut mattekunskaper kan vara att använda sig av kollegialt lärande som komplement till den vanliga typen av fortbildning.

Personligen tycker jag att det är ett bra förslag, att lära av goda exempel är ett bra sätt att - om man vågar - se på sitt eget agerande med "andra glasögon". Att lära av goda exempel är något som är mycket vanligt förekommande i det privata näringslivet där exempelvis en högpresterande säljare ofta får med sig kollegor ut på kundbesöken för att lära ut sin vinnande taktik.
Givetvis hänger mycket både i en säljsituation och i en lärande situation ihop med personlighet och ens egen inställning till arbetet. Men visst kan man lära sig mycket av kollegor om man kan hantera att få personlig feedback på sin egen prestation.

Sveriges sjunkande matteresultat är bekymmersamma både i ett kort och ett långt perspektiv. Matte är ett typiskt skolämne som vinner på katederundervisning, istället för att eleverna skall sitta själva och räkna sida upp och sida ner i sina matteböcker. På skolor där man prövat att gå tillbaka till ordentliga genomgångar på matematiklektionerna har resultaten förbättrats.
Brister i ämneskunskaper och pedagogik i just matematikämnet innebär att det behövs ett rejält botemedel. Att då som Skolverket nu föreslår göra en storsatsning kan visa sig vara mycket lönsamt för Sverige och Sveriges elever. 

Inga kommentarer: