31 augusti 2011

Riskerar den arabiska våren att bli till en höst för kvinnorna?

Margot Wallström lyfter frågan om kvinnornas roll i både Egypten, Tunisien och Libyen nu när envåldshärskarna förhoppningsvis i alla tre länderna får ge vika för en ny och demokratisk parlamentarisk ordning.

Kvinnorna var mycket delaktiga och välkomna i de demonstrationer som inledde folkets maktövertagande i de tre länderna. Om det stämmer att de efter demonstrationerna ombads att gå tillbaka till hemmen igen gör man ett stort misstag i dessa länder. Man kan inte exkludera femtio procent av människorna när uppgiften är att bygga ett nytt land. Här är det viktigt att de rådgivare och insatser från resten av världen som givetvis kommer att behövas i ett återuppbyggnadsskede tar även jämställdhet och rättigheter för kvinnor i beaktande, tillsammans med ett feministiskt perspektiv på det nya samhället.

Kvinnorna representerar hälften av befolkningen i dessa länder, precis som i resten av världen. "Kvinnor bär halva himlen" är ett kinesiskt ordspråk.
Att bortse från det feministiska perspektivet kan bli kostsamt. Kvinnors rättigheter måste beaktas när de nya demokratiska samhället skall byggas. Jämställdhet måste vara en självklar ingrediens om en arabisk vår inte skall övergå till en höst för den kvinnliga delen av befolkning.  

Inga kommentarer: