07 augusti 2011

Liberalt sommarprat

Idag håller vice statsminister Jan Björklund sitt traditionsenliga tal i Marstrand. Jag har inte själv haft möjlighet att delta på plats men ska ändå försöka mig på en liten summering av talet här på min liberala blogg.

Självklart handlar mycket i talet om traditionella liberala värden men även världsekonomin och hur den kommer att påverka Sverige, som är ett litet, exportberoende land är en viktig beståndsdel. Att det som sker just nu i USA och Europa kommer att påverka Sveriges budgetarbete i höst är givet. Allt som tidigare aviserats i budgeten kommer sannolikt inte att genomföras.

Det som Jan Björklund lyfter fram som en av tre viktiga områden att prioritera är de förändringar som behöver göras i sjukförsäkringen. Vi är väl medvetna om att de förändringar som alliansregeringen gjort i sjukförsäkringen behöver kompletteras för att reformarbetet skall ge den trygghet vi kan kräva av en sjukförsäkring. Att inte utförsäkra dem som är för sjuka för att arbeta trots att tidsgränsen två och ett halvt passerat är för mig som socialliberal en självklarhet!
Det är positivt och klokt att Jan Björklund lyfter just frågan om de viktiga förändringarna i sjukförsäkringen som det som måste prioriteras i höstens budgetarbete.

Om du vill läsa Jan Björklunds tal i sin helhet kan du göra det här.

Inga kommentarer: