22 augusti 2011

Varför blåklinten?

Undrar du också varför Folkpartiet liberalerna har en blåklint som partisymbol? Blåklinten var från början rösträttsrörelsens symbol. I samband med att arbetet för kvinnlig rösträtt  drog igång användes blåklinten som symbol, vilket berodde på att rösträttsrörelsen startade i Östergötland. Blåklinten som är landskapsblomma fick bli rösträttsrörelsens symbol. Den blev senare Folkpartiets symbol.

Rösträtt för kvinnor infördes 1921, vilket innebär att vi i år firar 90 årsjubileum. Sverige blev faktiskt det sista landet i Norden med att införa den kvinnliga rösträtten. Före oss var Finland 1906, Norge 1913 och Danmark och Island 1915. 1921 valdes de första kvinnorna in i riksdagen, Kerstin Hesselgren i första kammaren och Elisabeth Tamm i andra kammaren.

90 år sedan, det är absolut värt att fira! Läs mer om firandet på Liberala kvinnors hemsida.

Inga kommentarer: