28 augusti 2011

Bonus till HVB? Nej tack!

Känner mig mycket tveksam till det förslag som Folkpartiets arbetsgrupp nu lagt att bonus ska lösa de brister i och med HVB. Bristerna har tydligt blottlagts via Barnombudsmannens undersökning och bekräftas även av Skolinspektionen, Socialstyrelsen och den statliga utredningen som gjorts.

Jag tror att det är fel ände att börja i helt enkelt. Det första som måste fungera i denna typ av verksamhet är att sätta mål, följa upp och återkoppla till de medarbetare som finns i verksamheten. Det är en ledarskapsfråga och ett ledaransvar! Bonus skall aldrig användas för att nå mål anser jag, utan för att överträffa målen!

Dessutom, vad ska mätas, hur ska det mätas och över hur lång tid ska det mätas? Kortsiktiga mål riskerar att undergräva ett seriöst arbete. Dessutom så lever vi i en värld som alltmer börjar ifrågasätta bonussystemet, till styrelser, till anställda inom den ekonomiska sektorn därför att vi ser avvarterna...

Nej, börja i rätt ände med tydliga mål, tydlig uppföljning och återkoppling. Socialnämndernas politiker bör kräva att socialtjänsten tar sitt ansvar med täta kontakter med de barn som placerats för att skapa förtroende och en grund att stå på för personliga samtal med de barn/ungdomar som placerats.

Alltför många HVB startas på fel grunder och av fel personer, möjligtvis ska HVB på något sätt licensieras, lämpligheten hos dem som startar kontrolleras? Samhället övertar vården av dessa placerade barn, då måste vi kunna säkerställa att de hem vi placerar dem i har barnens bästa för ögonen och inget annat...Det är ett politikeransvar. Läs Vårdföretagarnas artikel i ämnet här.

Inga kommentarer: