08 augusti 2011

Huvudman för skolan

Det är ingen hemlighet att Folkpartiet liberalerna vill förstatliga skolan igen. Det är heller ingen hemlighet att det (ännu) inte finns något gehör för detta i alliansregeringen.
Tills vidare får vi alltså se en alltmer detaljstyrd kommunal skola. På något sätt måste vi säkerställa att den utbildning som erbjuds våra barn och ungdomar är likvärdig över landet. 

En av de saker som kommunaliseringen förde med sig var att läraryrket fick en lägre status vilket i förlängningen har inneburit att färre söker sig till lärarutbildningarna. Detta tillsammans med att vi under tidigare socialdemokratiskt styre har fått en lärarutbildning som inte har ens de mest elementära ämnen, såsom exempelvis pedagogik, som obligatoriskt, har spätt på den statusförsämring som lärarna har fått känna på.

Lönelyft för lärarna är på sin plats då lärarna hör till den grupp som får sämst utväxling på sin universitetsutbildning när en jämförelse görs med andra grupper. Tillsammans med de förändringar som nu sker med ny skollag, en förändrad lärarutbildning och lärarlegitimation bör ett lönelyft för lärarna vara prioriterat. Då möjliggörs en statushöjning av ett av de absolut viktigaste yrken som finns. 

Inga kommentarer: