25 augusti 2011

Budgettider...

Så är det återigen dags för årets besparingstid, som alltid, känns det som, när jag ser tillbaka på min tid som kommunalpolitiker. Budgeten skall tas på fullmäktige i november, eller allra senast på decemberfullmäktige.


Tjänstemännen har tagit fram ett underlag med olika förslag, ett smörgåsbord om man så vill, för oss politiker att ta ställning till. Det kommer att bli långa och många diskussioner i partigrupper, i samverkanspartiernas möte och på gruppmöten. Det är inga lätta förslag att ta ställning till, det är också stora pengar som nu skall sparas.

Mycket är spännande, roligt och intressant när man som jag är engagerad fritidspolitiker. Detta med besparingarna som känns årligen återkommande är däremot något som jag gärna skulle vilja vara utan. Så mycket roligare det vore att kunna satsa på framåtsyftande åtgärder för att kunna utveckla Nora för Noras invånare!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Är det inte dags att börja syna hur effektiv BUNs verksamhet egentligen är? Om man ser på Norabostäder och den besparing av pengar som sker där utan att verksamheten blir lidande, undrar man om det inte finns mycket pengar att hämta inom BUNs verksamhet utan kvaliteten äventyras.

Det ryktas att vi i Nora betalar ca 10miljoner mer än jämförbara kommuner för vår skolverksamhet. Vet du vad det härrör sig från? Lärartäthet? Kulturpedagoger? Vad mer?

Gabrielle sa...

Om man ser till Norabostäder vars verksamhet inte genererat vinst på många år så är det som blir lidande underhållet i Norabostäders lägenhetsbestånd.Vilket givetvis drabbar hyresgästerna.
Att vi betalar mer för vår skola är sant och det är främst personal och givetvis lokaler som kostar i skolans verksamhet. Vi har många små enheter och en högre lärartäthet.